Tomio Okamura: mám řešení problematického soužití romského etnika s ostatními. Půjdeme pod vodu.

Tomio Okamura našel možnost, která by vyřešila všechny problémy vznikající mezi romskou menšinou a ostatními obyvately České republiky. Na zemi není dostatek místa, proto půjdeme pod vodu.

Tomio Okamura v návaznosti na své nedávné prohlášení „Cikáni, vystěhujte se“ připravuje nějvětší projekt ve svém životě. Samozřejmě si je vědom toho, že vystěhovat všechny romy do jednoho samostatného státu není možné, proto připravuje vytvoření prvního podvodního města, ve kterém by naopak mohly žít lidé, kteří se nehodlají smířit s aktuálním děním na zemské pevnině.

Jak sám Tomio Okamura říká:

Ačkoliv jsem sám investorem mnoha projektů, toto je příliš velké sousto pro jednoho člověka. Oslovil jsem několik dalších investorů a doufám, že budou této mojí vizi nakloněni a podpoří ji.

Vytvoření podvodního města není nikterak převratná myšlenka. Již v minulosti se tomuto tématu věnovala celá řada osobností, ale Tomio Okamura je první, který celý tento nápad chce realizovat a dovést jej do zdárného konce.Tomio Okamura nám dále prozradil:

Dlouho jsem přemýšlel, kde najít místo, které by umožňovalo začít znovu, bez kriminality a bez vlivu dalších institucí. Až jednoho krásného dne, při sledování dokumentárního pořadu na kanálu National Geographic, jsem našel řešení. V přírodě, jak je známo, svinstvo vždy vyplave na povrch, zatímco na dlo klesají zlatá zrnka písku. A tak jsem si řekl, proč tohoto jednoduchého principu nevyužít i v tomto novém podmořském městě.

V současné době již vznikají návrhy a technické podklady. Samotný termín dokončení tohoto odvážného projektu je plánován na rok 2018.

Všechny články publikované na tomto serveru mají reálný základ, nicméně jejich obsah se skládá ze smyšlených nebo překroucených informací.