Policisté nabízejí vyšetření zdarma

Řidičům, které zastavila policejní hlídka ve středu v odpoledních hodinách v hlavním městě České republiky, se naskytla jedinečná možnost. Po běžné kontrole na přítomnost alkoholu nebo návykových látek v krvi jim bylo nabídnuto odborné lékařské vyšetření dle vlastního výběru. Jednalo se o plynulé navázání na pilotní projekt, který proběhl již úterý v okolí města Pardubic a při kterém policisté nabízeli řidičům vyšetření zraku.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s předními českými lékaři tak plánuje do konce roku 2013 ve všech větších regionálních městěch provádět podobné kontroly. Snaží se tak konečně dostát heslu „pomáhat a chránit“, kterým se policie ČR pyšní již od 1. února roku 2008.

Celá tato akce trvala více než 4 hodiny a během této doby bylo policisty zastaveno 83 osobních automobilů a 4 nákladní vozidla. Ze všech kontrolovaných řidičů následné odborné vyšetření odmítli pouze 2. První řidič prohlásil, že je v práci a tudíž nemá čas na blbosti a druhý z řidičů policistům vysvětlil, že je značně stydlivý a nenechá si své orgány vyšetřovat jiným (státním) orgánem.

Zatímco policisté nabízeli řidičkám převážně vyšetření prsu (o které moc velký zájem nebyl), řidiči naopak od policistek vyžadovali vyšetření svého urologického ústrojí. Jen v jednom konkrétním případě si řidič trval na svém, a žádal od velitele hlídky důkladné vyšetření prostaty. Jak sami policisté přiznávají:

„Zdraví řidičů, a především pak při jízdě na delší vzdálenost, je mnohdy ohrožováno velkým množstvím faktorů. Je tedy potřeba klást velký důraz na jejich dobrý zdravotní stav, a předcházet tak případným nehodám a jakémukoliv dalšímu ohrožení nejen jich samotných, ale také všech ostatních účastníků silničního provozu.“

Naštěstí se žádný z policistů nepokusil zneužít pravomoc veřejného činitele a neprováděl hloubkovou kontrolu nad rámec svých pravomocí. Konečně představitelé policie ČR pochopily, že nestačí jen vybírat pokuty za nesmyslné přestupky, ale je potřeba se více přiblížit běžnému občanu a ukázat také svou lidskou tvář.

Všechny články publikované na tomto serveru mají reálný základ, nicméně jejich obsah se skládá ze smyšlených nebo překroucených informací.